פשטות וקלות בניתוח ביצועי המערכת

AimBetter מאפשרת לך לנתח את ביצועי המערכת בקלות ובפשטות ואף להשוות כל פרמטר נמדד לעצמו ברמה היומית השבועית והחודשית. כך תוכל לנתח לא רק טרנדים עכשוויים אלא אף להשוות את ביצועי המערכת שלך בין פרקי זמן שונים ולזהות מגמות ארוכות טווח. כך תמיד תוכל לזהות חריגות ביחס לביצועי עבר ואף לבחון את השפעות פעולותיך ופעולות המערכת לטווח ארוך.

enlarge