« לכל הכתבות

כיצד למצוא את השאילתות שצורכות הכי הרבה CPU

צריכת CPU גבוהה לאורך זמן גורמת לפגיעה בביצועי השרת ולפגיעה במשך חייו, במידה ורואים בTask Manager שהSQL צורך הרבה CPU חשוב לנתח את הסיבות לכך ולתזמן שאילתות אלה למועדים בהם לא מתבצעים תהליכים צורכי CPU רב אחרים או לייעל את השאילתות. במאמר זה אתמקד במציאת השאילתות שצורכות הכי הרבה CPU.

כאשר אתם רואים צריכת CPU גבוהה ע”י הSQL תוכלו להשתמש בשאילתא הבאה כדי למצוא את השאילתות שצורכות הכי הרבה CPU ולהתמקד בהן לצורך פתרון הבעיה:

SELECT TOP 50
[Avg. MultiCore/CPU time(sec)] = qs.total_worker_time / 1000000 / qs.execution_count,
[Total MultiCore/CPU time(sec)] = qs.total_worker_time / 1000000,
[Avg. Elapsed Time(sec)] = qs.total_elapsed_time / 1000000 / qs.execution_count,
[Total Elapsed Time(sec)] = qs.total_elapsed_time / 1000000,
qs.execution_count,
[Avg. I/O] = (total_logical_reads + total_logical_writes) / qs.execution_count,
[Total I/O] = total_logical_reads + total_logical_writes,
Query = SUBSTRING(qt.[text], (qs.statement_start_offset / 2) + 1,
(
(
CASE qs.statement_end_offset
WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.[text])
ELSE qs.statement_end_offset
END - qs.statement_start_offset
) / 2
) + 1
),
Batch = qt.[text],
[DB] = DB_NAME(qt.[dbid]),
qs.last_execution_time,
qp.query_plan
FROM sys.dm_exec_query_stats AS qs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.[sql_handle]) AS qt
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) AS qp
where qs.execution_count > 5 --more than 5 occurences
ORDER BY [Total MultiCore/CPU time(sec)] DESC

השאילתא לעיל יכולה להחזיר עד 50 תוצאות אך אין סיבה שתצטרכו יותר מכך, ברוב המקרים טיפול ב10 הראשונות יוריד משמעותית את צריכת הCPU.

שמירה על צריכת CPU תקינה לאורך זמן מאריכה את משך חיי השרתים ומונעת צווארי בקבוק של שירותי מערכת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *