« לכל הכתבות

איך לדעת מהי גרסת הSQL Server Instance שלך

כדי לדעת מהי גרסת הSQL Server Instance שלך תוכל לפעול בכל אחת משלושת השיטות הבאות:

 1. התחבר לשרת הSQL באמצעות הObject Explorer בSQL Server Management Studio. כאשר הObject Explorer מחובר הוא מראה את המידע על הגרסה בסוגריים יחד עם שם המשתמש באמצעותו התחבר לInstance של שרת הSQL.
 2. התחבר לInstance של שרת הSQL והרץ את השאילתא הבאה:SELECT @@version
  דוגמה לתוצאה אפשרית:
  Microsoft SQL Server 2008 (SP1) - 10.0.2531.0 (X64) Mar 29 2009 10:11:52
  Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation
  Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 (Build 7600: )
 3. התחבר לInstance של שרת הSQL והרץ את השאילתא הבאה:SELECT SERVERPROPERTY('productversion'), SERVERPROPERTY ('productlevel'), SERVERPROPERTY ('edition')

שאילתא זו עובדת על כל Instance של SQL Server מגרסה 2000 ומעלה.

התוצאה תכיל את הנתונים הבאים:

 • גרסת המוצר (לדוגמה, 12.0.2000.80)
 • דרגת המוצר (לדוגמה, RTM)
 • סוג החבילה (לדוגמה, Enterprise)

לצורך הדוגמה התוצאה תראה כך:
12.0.2000.80 RTM Enterprise Edition

שים לב שהפונקציה SERVERPROPERTY מחזירה תכונות אינדיבידואליות הקשורות לגרסה, עם זאת הפונקציה @@VERSION מחזירה את כל המידע במחרוזת אחת. אם היישום שלך דורש מחרוזות תכונות אינדיבידואליות, תוכל להשתמש בפונקציה SERVERPROPERTY כדי להחזירן במקום לפרסר את תוצאת הפונקציה @@VERSION.

אלו הגרסאות העיקריות מSQL Server 2000 ומעלה:

SQL Server 2014 RTM 12.0.2000.80
SQL Server 2012 Service Pack 2 11.0.5058.0
SQL Server 2012 Service Pack 1 11.00.3000.00
SQL Server 2012 RTM 11.00.2100.60
SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 10.50.6000.34
SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 10.50.4000.0
SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 10.50.2500.0
SQL Server 2008 R2 RTM 10.50.1600.1
SQL Server 2008 Service Pack 3 10.00.5500.00
SQL Server 2008 Service Pack 2 10.00.4000.00
SQL Server 2008 Service Pack 1 10.00.2531.00
SQL Server 2008 RTM 10.00.1600.22
SQL Server 2005 Service Pack 4 9.00.5000.00
SQL Server 2005 Service Pack 3 9.00.4035
SQL Server 2005 Service Pack 2 9.00.3042
SQL Server 2005 Service Pack 1 9.00.2047
SQL Server 2005 RTM 9.00.1399
SQL Server 2000 Service Pack 4 8.00.2039
SQL Server 2000 Service Pack 3 8.00.760
SQL Server 2000 Service Pack 2 8.00.534
SQL Server 2000 Service Pack 1 8.00.384
SQL Server 2000 RTM 8.00.194

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *